Oferta

OFEROWANE USŁUGI

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne z zakresu różnych dziedzin prawa
Prawo cywilne
Kancelaria udziela szerokiej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, Pomoc ta obejmuje prawo zobowiązań, prawo rzeczowe: służebność, zasiedzenie, współwłasności oraz  prawo spadkowe.

Prawo rodzinne
Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego obejmuje między innymi sprawy o rozwody, separacje, alimenty, podział majątku.

Prawo karne
Kancelaria udziela pomocy prawnej na wszystkich etapach postępowania karnego: na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, postępowania wykonawczego.

Prawo administracyjne
Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego dotyczy zarówno postępowania przed organami administracyjnymi jak i także postępowania sądowo-administracyjnego.

 

 

Prawo medyczne
Między innymi odszkodowania za błąd w sztuce medycznej.

Prawo gospodarcze
Sporządzanie umów, sprawy o zapłatę, windykacja należności, obsługa prawna przedsiębiorców.